За нас

“Пътстройинженеринг” АД гр. Враца е  регистрирано през 1993 год. специализирано дружество в сферата на строителството, реконструкцията, рехабилитацията, ремонт, текущо и зимно поддържане на пътна инфраструктура, транспортни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях; изпълнение на урбанистични проекти за подобряване на градската среда.

“Пътстройинженеринг” АД гр. Враца е водещ производител и доставчик  на инертни материали и асфалтобетонови смеси на територията на Област Враца и предлага специализирани услуги с механизация и автотранспорт. 

В дружеството работят 135 служители на трудов договор, от които 8 инженерни кадри и 8 технически кадри.

Член на КСБ и Българска Браншова Камара „Пътища“.